ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

 

Convocatòria de reunions, redacció d’actes i execució d’acords

Confecció del pressupost de despeses anuals i liquidació de comptes

Gestió i seguiment de cobraments i morositat de la comunitat

Gestions pròpies del manteniment i conservació de l’edifici

Assessorament jurídic de la comunitat