En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractades en els fitxers responsabilitat de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages, amb seu social al Passeig de Pere III, núm. 30, entresol, de 08241 Manresa (Barcelona).

Si aquestes dades son facilitades en els formularis de:

Contacte: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de contactes, responsabilitat de la indicada entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.

Alta Soci: aquestes dades seran incorporades en el fitxer d’associats, responsabilitat de la indicada entitat, amb la finalitat de gestionar l’alta com a soci de l’entitat. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades mentre perduri la seva condició de soci.

Cerca de pisos de lloguer: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de gestió immobiliària, responsabilitat de la indicada entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició i donar-li resposta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.

Cerca de pisos de venda: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de gestió immobiliària, responsabilitat de la indicada entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició i donar-li resposta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al Passeig de Pere III, núm. 30, entresol, de 08241 Manresa (Barcelona) o a  l’adreça de correu electrònic cambra@cambrapropietatmanresa.cat

Així mateix, també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.