Política de privadesa

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat de Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages  i seu social a Passeig Pere III 30 entresol, 08241 Manresa (BARCELONA).

Si aquestes dades son facilitades en els formularis de :

Contacte: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de contactes, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.

Alta Soci: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de associats, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de gestionar l’alta com a soci de l’entitat. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades mentre perduri la seva condició de soci.

Cerca pisos de lloguer: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de gestió immobiliària, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició i donar-li resposta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.

Cerca pisos de venda aquestes dades seran incorporades en el fitxer de gestió immobiliària, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició i donar-li resposta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Passeig Pere III 30 entresol, 08241 Manresa (BARCELONA) o a cambra@cambrapropietatmanresa.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades.