ADMINISTRACIÓ DE LLOGUERS

La Cambra de la Propietat Urbana vetlla perquè pugueu obtenir en tot moment un òptim rendiment del vostre patrimoni immobiliari.

Gestió integral de l’arrendament

Emissió de rebuts i cobrament del lloguer

Comptabilització dels rendiments

Seguiment de la morositat

Pagament, gestió i repercussió de despeses

Liquidació d’impostos i taxes: IVA, IBI, etc.

Control del venciment dels contractes

Supervisió de l’estat de l’immoble

Seguiment d’incidències

Gestions amb les companyies de subministraments

(aigua, llum, gas)