GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Tramitació de cèdules d’habitabilitat

Tramitació d’expedients d’ajuts econòmics a la rehabilitació

Notificacions d’increments de renda

Redacció de comunicats, notificacions i requeriments diversos