PUBLICACIONS

QUÈ ÉS I COM ENS AFECTARÀ EL VALOR DE REFERÈNCIA?

El valor de referència d’un immoble és el determinat per la Direcció General del Cadastre com a resultat de l’anàlisi dels preus de totes les compravendes d’immobles que es realitzen davant de fedatari públic, en funció de les característiques cadastrals de cada...

Llegeix més