PUBLICACIONS

MES MESURES DE SEGURETAT ALS ASCENSORS

Per abordar la seguretat i l’envelliment del parc d’ascensors a l’estat, el 13 d’abril del 2024 es va publicar al BOE el Reial decret 355/2024, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 Ascensors, que regula la posada en servei, modificació,...

Llegeix més