PUBLICACIONS

LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI (ITE)

Ens els darrers anys tothom ha sentit parlar de la Inspecció Tècnica dels Edificis, coneguda com a ITE. Com vàrem fer amb les fiances en el butlletí electrònic d’abril, ens ha semblat convenient en aquest, donar resposta als dubtes al voltant d’aquesta inspecció i...

Llegeix més

LA FIANÇA DELS CONTRACTES DE LLOGUER

Atesa la seva regulació legal i l’existència d’un règim sancionador pel cas d’incompliment d’aquesta, ens ha semblat convenient fer un resum dels aspectes més importants que regulen les fiances. En aquest sentit: El dipòsit de la fiança i la inscripció dels contractes...

Llegeix més