PUBLICACIONS

INFORME SOBRE LLOGUER D’HABITATGE A MANRESA I EL BAGES

Any 2023 El present Informe valora els resultats estadístics de l’explotació del Registre de Fiances de l’INCASOL referits a l’àmbit territorial propi de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa. Els resultats estadístics que es presenten van referits principalment...

Llegeix més