PUBLICACIONS

TOQUEN SOSTRE ELS LLOGUERS D’HABITATGE?

La pregunta que es fa el sector és si el preu del lloguer d'habitatge ha tocat sostre, si el mercat comença a mostrar símptomes d’esgotament. S’ha de tenir en compte l’escalada que les rendes han experimentat aquests darrers anys, amb un increment de la demanda i en...

Llegeix més

NOVA LLEI HIPOTECÀRIA

Les hipoteques tenen una nova regulació a partir del 16 de juny del 2019. La constitució d’hipoteques, que és la manera més habitual d’oferir garantia en la compravenda d’habitatges, ha començat una nova etapa a l’empara d’una nova normativa que ja ha entrat en vigor....

Llegeix més

DIVERSITAT DE RÈGIMS JURÍDICS APLICABLES AL LLOGUER

El dia 3 d’abril del 2019, la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats va convalidar per 33 vots a favor, 31 en contra i 1 abstenció, el Reial decret llei 7/2019 d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que va entrar en vigor el dia 6 de...

Llegeix més