SERVEIS TÈCNICS

Arquitectura legal i problemes d’urbanisme

Assessorament tècnic

Informes i valoracions

Cèdules d’habitabilitat

Certificacions d’eficiència energètica

Inspecció tècnica d’edificis