FIANCES

Gestió de les constitucions i les devolucions de les

fiances obligatòries dels contractes d’arrendament a

l’Institut Català del Sòl.