AVÍS LEGAL

 

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL https://cambrapropietatmanresa.cat (en endavant, el lloc web), que CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I BAGES posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, oa causa d’un canvi legislatiu , jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

 

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Raó social: CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES
Domicili social: Passeig Pere III, 30 entresol
Població: Manresa
Provinci: Barcelona
C.P.: 08241
C.I.F./D.N.I.: Q-0875005-A
Telèfon de contacte: 938721377
Correu electrònic: cambra@cambrapropietatmanresa.cat

 

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I BAGES a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

 

3.- ACCÉS I UTILIZACIÓ DE LA WEB.

3.1.- Caràcter gratuït d’accés i utilizació de la web.
L’accés a la web es de caràcter gratuït per els usuaris de la mateixa.
3.2.- Registre d’usuaris.
En caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix cap subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

 

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el català. CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I BAGES no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma del web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.

CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I BAGES podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I BAGES, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o vincles que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de CAMBRA dE LA PROPIETAT URBANA dE MANRESA I BAGES.

 

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I BAGES no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús. CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I BAGES no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web,

– un mal funcionament del navegador,

– i / o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I BAGES no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al web per a l’obertura d’altres. CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I BAGES no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I BAGES no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir al seu web o altres webs a les que s’hagi accedit mitjançant enllaços de aquest web.

 

6.- ÚS DE “COOKIES”.

El web no utilitza cookies ni qualsevol altre procediment invisible de recollida d’informació quan l’usuari navega per ella, respectant en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

* SI S’EMPREN COOKIES CONSULTAR COMUNICAT SOBRE ÚS DE COOKIES La web fa servir cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

 

7.- PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL.

Són propietat de CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I BAGES, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a ………., Qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de CAMBRA dE lA PROPIETAT URBANA dE MANRESA i BAGES.

 

 8.- POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractades en els fitxers responsabilitat de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages, amb seu social al Passeig de Pere III, núm. 30, entresol, de 08241 Manresa (Barcelona).

Si aquestes dades son facilitades en els formularis de:

Contacte: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de contactes, responsabilitat de la indicada entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.

Alta Soci: aquestes dades seran incorporades en el fitxer d’associats, responsabilitat de la indicada entitat, amb la finalitat de gestionar l’alta com a soci de l’entitat. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades mentre perduri la seva condició de soci.

Cerca de pisos de lloguer: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de gestió immobiliària, responsabilitat de la indicada entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició i donar-li resposta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.

Cerca de pisos de venda: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de gestió immobiliària, responsabilitat de la indicada entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició i donar-li resposta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al Passeig de Pere III, núm. 30, entresol, de 08241 Manresa (Barcelona) o a  l’adreça de correu electrònic cambra@cambrapropietatmanresa.cat

Així mateix, també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

 

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I BAGES i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o ús de la web . En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I BAGES i l’usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I BAGES