COMUNICAT DEL CONSELL DE CAMBRES DE LA PROPIETAT URBANA DE CATALUNYA DAVANT LA CONVOCATÒRIA D’UNA VAGA DE LLOGUERS

31.03.2020

Davant l’amenaça del Sindicat de Llogaters de dur a terme una vaga de lloguers, el Consell de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya expressa el seu rebuig frontal a aquesta actitud.

Tant els propietaris privats com les empreses immobiliàries estan fent un esforç per abordar personalment els casos d’aquells inquilins que a causa de la crisi causada per COVID-19 han vist disminuir els seus ingressos per l’afectació de la seva activitat empresarial o laboral.

Amb qui ho sol·licita, s’ha negociat ajornaments, reduccions, i fins i tot la condonació de lloguers. Els propietaris estan considerant la situació dels inquilins, però també han d’ avaluar les seves circumstàncies personals, de manera que el marge de negociació en cada contracte passa per un acord assumible per ambdues parts.

Gran part del parc de lloguer, especialment residencial i petit local comercial, està en mans de propietaris privats que necessiten els lloguers generats per pagar les seves despeses mensuals i aquest col·lectiu no està en condicions d’assumir el cost d’una moratòria indiscriminada de rendes.

Les empreses immobiliàries tampoc poden abordar indiscriminadament la suspensió del pagament dels lloguers, la majoria de les quals són de propietat familiar i no tenen els recursos per donar suport a aquesta situació.

A més, els ingressos serveixen per cobrir les despeses generals de les explotacions que la crisi del coronavirus no atura, com són els impostos, despeses de comunitat, manteniment i conservació, assegurances i salaris.

Entenem que la càrrega d’aquesta crisi ha de ser compartida de forma equitativa i l’instrument per a això és el pressupost de l’Estat a través de la política fiscal.  Tot el sector immobiliari està disposat a implicar-se en la solució, però no està en condicions de suportar plenament el cost de la política d’habitatge social.

És el moment d’unir esforços per no adoptar posicions polítiques partidistes que no aportin solucions.

Barcelona, 30 de març de 2020