CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CAMBRA I EL CATEB

28.09.2022

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona i la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages impulsen la rehabilitació d’edificis. Amb la signatura del conveni:

• Ambdues entitats volen impulsar i facilitar la rehabilitació del parc edificat, amb la màxima garantia de qualitat, seguretat i sostenibilitat, en benefici de les persones propietàries i les comunitats de propietaris.

• Es crea una comissió de seguiment i compliment dels objectius del conveni, i es valorarà el desenvolupament d’altres projectes, activitat o iniciatives que siguin d’interès per les dues institucions i els col·lectius que representen.

Cristian Marc Huerta i Vergés, delegat del Bages-Berguedà-Anoia del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) i el president de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages, Pere Ribera Sellarès, han signat un conveni de col·laboració per impulsar i facilitar la conservació i rehabilitació del parc edificat, amb la màxima garantia de qualitat, seguretat i sostenibilitat, en benefici de les persones propietàries i les comunitats de propietaris, dels usuaris i de la societat en general.

Ambdues entitats posen a disposició diversos serveis i compromisos per a reforçar la seva col·laboració. Així, el Cateb posa a disposició de la Cambra i dels seus associats serveis d’informació i atenció per a persones propietàries i comunitats de propietaris. Concretament, es posaran en marxa accions de divulgació ciutadana, com sessions de divulgació sobre temes relacionats amb la conservació i la rehabilitació dels edificis i habitatges, atenció de consultes sobre conservació, rehabilitació i subvencions. També es crearà una borsa de tècnics rehabilitadors i un servei de validació col·legial, per garantir la correcció i integritat formal del treball i els controls establerts.

Per la seva part, la Cambra es compromet a fer difusió activa entre els seus associats dels serveis que ofereix el Cateb i també oferirà sessions de divulgació i sensibilització sobre la conservació i la rehabilitació dels edificis i habitatges, així com de les subvencions adreçades als propietaris i comunitats de propietaris.

L’acord estableix la possibilitat de poder desenvolupar altres projectes, activitats o iniciatives relacionades amb l’àmbit de l’edificació, la rehabilitació i el manteniment, l’habitatge, l’urbanisme, la sostenibilitat i el medi ambient i altres matèries que siguin d’interès comú d’ambdues institucions i dels col·lectius que representen, respectivament, així com dels ciutadans i la societat en general. El conveni tindrà una vigència inicial d’un any prorrogable de forma automàtica.