EL GOVERN ESTÉN A TOT EL 2024 LA SUSPENSIÓ DELS DESNONAMENTS I LLANÇAMENTS DE LLARS VULNERABLES

09.01.2024

El 28 de desembre del 2023 es va publicar al BOE el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i al Pròxim Orient, així com per pal·liar-ne els efectes de la sequera.

Entre les mesures adoptades, el Reial decret llei 8/2023 estén el període de suspensió dels desnonaments i llançaments de llars vulnerables econòmicament i socialment del seu habitatge habitual fins al 31 de desembre del 2024, en els casos ja previstos per la normativa actual.

D’aquesta manera, es prorroga fins al 31 de desembre de 2024 la suspensió dels procediments de desnonament i de llançament per a llars vulnerables sense alternativa habitacional subjectes a la LAU de 1994; i per als qui habiten sense títol un habitatge (ocupes) que siguin víctimes de violència de gènere, dependents o amb dependents o menors a càrrec seu, i es trobin en situació de vulnerabilitat, sempre que l’habitatge pertanyi a persones físiques o jurídiques titulars de més de deu habitatges.

Compensacions per a arrendadors o propietaris
Al costat de l’ampliació de la mesura durant un any més per a llars vulnerables sense alternativa habitacional, es contempla també la possibilitat fins al 31 de gener de 2025 de sol·licitar compensació per part de l’arrendador o propietari quan, en els tres mesos següents a la data d’emissió de l’informe pels Serveis Socials, l’Administració no hagi adoptat les mesures adequades per atendre la situació de vulnerabilitat acreditada facilitant l’accés de les persones vulnerables a un habitatge digne.

Així mateix, s’estén el termini perquè els arrendadors i els titulars d’habitatge afectats per la suspensió extraordinària en vigor del desnonament o llançament puguin presentar la sol·licitud de compensació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i consistirà en el valor mitjà que correspondria  a un lloguer d’habitatge a l’entorn en què es trobi l’immoble determinat a partir dels índexs de referència del preu del lloguer més les despeses corrents de l’habitatge que acrediti haver assumit l’arrendador, pel període comprès entre que s’acordi la suspensió i el moment en què aquesta s’aixequi pel Tribunal. Per tant, amb l’ampliació prevista per a aquestes mesures, el nou termini en què es podrà presentar aquesta sol·licitud queda fixat fins al 31 de gener del 2025.

En aquesta matèria, no podem deixar de fer esment al fet que les constants mesures reguladores del mercat del lloguer que s’han anat aprovant al llarg del 2023, enfocades a la limitació dels preus o la manca de mesures compensatòries per als propietaris davant els impagaments, i la paralització dels desnonaments, han provocat un retrocés en l’oferta i un estrangulament en la demanda del lloguer, que ha expulsat i expulsarà a més inquilins del mercat.