INFORME SOBRE LLOGUER D’HABITATGE A MANRESA I EL BAGES

03.11.2023

Any 2023

El present Informe valora els resultats estadístics de l’explotació del Registre de Fiances de l’INCASOL referits a l’àmbit territorial propi de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa.

Els resultats estadístics que es presenten van referits principalment al municipi de Manresa i complementàriament als municipis de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Sant Vicenç de Castellet i Santpedor.

L’estadística de constitució i devolució de fiances abasta des de l’any 2015 fins el 2022. Els resultats del municipi de Manresa de l’any 2021 i 2022 s’han distribuït territorialment segons districtes postals. Addicionalment, els resultats de Manresa referits al 2022 s’han creuat amb la base de dades de la Direcció General del Cadastre de manera que s’ofereixen resultats referits a superfície dels habitatges, lloguer/m2 i règim de propietat horitzontal o vertical.

 

Per tant, es parteix d’una aproximació quantitativa del mercat de lloguer d’habitatge de Manresa i els municipis de l’entorn, seguida d’una evolució dels principals paràmetres del lloguer i de la seva implantació a escala intramunicipal (2022 i primer semestre 2023) i, finalment, una aproximació de major detall referida solament a Manresa en la que afloren els paràmetres resultants del creuament de la base de dades del Registre de Fiances i la base de dades del Cadastre.

El principal objectiu de l’Informe és difondre les dades i aportar una major transparència a les dinàmiques locals del mercat de lloguer d’habitatge, transparència que tant interessa a l’oferta com a la demanda i al sector públic que té les competències reguladores d’aquest mercat.

L’Informe està dividit en els següents capítols:

  1. Presentació
  2. Volum de mercat: Altes i Baixes
  3. Distribució geogràfica del mercat de lloguer a Manresa
  4. Renda contractual
  5. Superfície dels habitatges a Manresa
  6. El lloguer per m2
  7. Règim de propietat

Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages

Cliqueu a sobre la imatge per obtenir o visualitzar

l’arxiu en format PDF.