INFORME SOBRE LLOGUER D'HABITATGE A MANRESA I EL BAGES

21.10.2022

PRIMER SEMESTRE 2022

El present Informe valora els resultats estadístics de l’explotació del Registre de Fiances de l’INCASOL referits a l’àmbit territorial propi de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa.

Els resultats estadístics que es presenten van referits principalment al municipi de Manresa i complementàriament als municipis de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Sant Vicenç de Castellet i Santpedor.

L’estadística de constitució i devolució de fiances abasta des de l’any 2015 fins al primer semestre de 2022. Els resultats del municipi de Manresa de l’any 2021 i 2022 s’han distribuït territorialment segons districtes postals. Addicionalment, els resultats de Manresa referits a 2022 s’han creuat amb la base de dades de la Dirección General del Catastro de manera que s’ofereixen resultats referits a superfície dels habitatges, lloguer/m2 i règim de propietat horitzontal o vertical.

Per tant, es parteix d’una aproximació quantitativa del mercat de lloguer d’habitatge (2015-2022) referida a Manresa i els municipis de l’entorn, seguida d’una evolució dels principals paràmetres del lloguer i de la seva implantació a escala intramunicipal (2021 i 2022) i, finalment, una aproximació de major detall referida a Manresa 2022 en la que afloren els paràmetres resultants del creuament de la base de dades del Registre de Fiances i la base de dades del Cadastre.

El principal objectiu de l’Informe és difondre les dades i aportar major transparència a les dinàmiques locals del mercat de lloguer d’habitatge, transparència que tant interessa a l’oferta com a la demanda i al sector públic que té les competències reguladores d’aquest mercat.

L’Informe vol tenir una freqüència semestral que reculli els resultats trimestrals

Està dividit en els següents capítols:

  1. Presentació
  2. Volum de mercat: Altes i Baixes
  3. Distribució geogràfica del mercat de lloguer
  4. Renda contractual
  5. Superfície dels habitatges
  6. El lloguer per m2 el 2022
  7. Règim de propietat

Cambra de la Propietat Urbana
de Manresa i el Bages

Cliqueu a sobre la imatge per obtenir o visualitzar l’arxiu en format PDF