L'AJUNTAMENT DE MANRESA AMPLIA EL TERMINI DE PAGAMENT DE L'IBI DEL 3 DE JULIOL FINS AL 21 D'AGOST PER LA CRISI DEL CORONAVIRUS

07.04.2020

L’Ajuntament de Manresa ha adoptat fins ara una sèrie de mesures amb motiu de la situació derivada de la pandèmia de coronavirus que estem vivint.

L’ampliació de terminis es fa per donar facilitats als contribuents en el pagament de l’IBI i s’afegeix a altres mesures econòmiques i fiscals adoptades per l’Ajuntament de Manresa per frenar l’impacte econòmic de la pandèmia sobre la ciutadania, els autònoms, el petit comerç i les empreses.

L’Ajuntament de Manresa ha ampliat el termini de pagament de l’impost de Béns Immobles (IBI) del 3 de juliol al 21 d’agost, davant la situació actual derivada de la propagació del coronavirus Covid-19, perquè els contribuents disposin de més dies per efectuar el pagament i facilitar que puguin fer-ho.

Així, després d’aquesta ampliació del termini, els rebuts de l’IBI es posaran al cobrament, en període voluntari des del 6 d’abril fins la nova data ampliada del 21 d’agost, ambdós inclosos.

Com que la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 ha provocat la suspensió de les activitats que es realitzen en tots els equipaments municipals, a excepció de diversos serveis essencials, s’han tancat al públic tant l’Oficina d’Atenció Tributària situada a la plaça Major, 6 com l’oficina situada al carrer del Bruc, 33.

Per aquest motiu, i davant les restriccions a la mobilitat establertes per les autoritats en aplicació de l’estat d’alarma vigent, es recomana als contribuents que facin els pagaments pels mitjans següents:

  1. a) Per internet, a la pàgina web http://manresa.cat/pagaments 
  2. b) Per domiciliació bancària. Els contribuents que no tinguin els rebuts domiciliats, ho poden fer a la pàgina web http://manresa.cat/domiciliacionso trucant al telèfon 93 878 24 43.

Per qualsevol dubte o aclariment, l’atenció al contribuent des de l’Ajuntament de Manresa es continua fent de forma telefònica, trucant al mateix telèfon 93 878 24 43 o mitjançant un correu a oat@ajmanresa.cat i per mitjans telemàtics, mitjançant la carpeta ciutadana, que es troba a la web municipal www.manresa.cat.

 

Mesures fiscals i econòmiques pel coronavirus

L’ampliació del termini de pagament de l’IBI s’afegeix a altres mesures adoptades el passat 19 de març per l’Ajuntament de Manresa per frenar l’impacte econòmic del coronavirus que s’adrecen a la ciutadania, els autònoms, el petit comerç i les empreses, i que fan referència al pagament de taxes, impostos i quotes de serveis municipals, l’escurçament dels terminis de pagament a proveïdors de l’Ajuntament i els ajuts als llogaters de l’empresa municipal FORUM.

Les mesures econòmiques i fiscals adoptades són les següents:

 

Mesures generals

  • Pagament d’impostos i taxes a l’Ajuntament.L’Ajuntament de Manresa ofereix als contribuents un sistema de pagament mitjançant una quota mensual i, per tant, recorda que les famílies, autònoms i empreses poden sol·licitar el pagament de tributs periòdics de l’any mensualment fins al novembre i sense interessos.
  • Suspensió temporal de les quotes de les llars d’infants, Conservatori Municipal de Música i Escola d’Art.Les famílies no hauran de pagar les quotes d’aquests tres serveis educatius municipals mentre continuï interrompuda la seva activitat.
  • Congelació dels procediments de cobrament.L’Ajuntament no tramitarà nous procediments de cobrament en via executiva ni noves ordres d’embargament fins passada la crisi del coronavirus.

 

Mesures destinades al comerç i a la restauració

  • Taxa de terrasses.Als establiments que han pagat la taxa de terrasses se’ls retornarà la part proporcional pels dies que han hagut d’estar tancats.
  • Taxa de recollida d’escombraries comercial.S’obrirà una línia d’ajuts per compensar la taxa d’escombraries pels dies que els establiments hagin hagut de tancar. Caldrà una sol·licitud prèvia per part de l’establiment.

 

Mesures destinades a autònoms, empreses i proveïdors de l’Ajuntament

  • Termini de pagament.S’ha escurçat el termini de pagament als autònoms i empreses que són proveïdors de l’Ajuntament de Manresa.
  • Retorn dels microcrèdits.S’ha ajornat el termini de retorn dels microcrèdits que l’Ajuntament de Manresa concedeix per afavorir la creació d’empreses.

 

Mesures d’ajut al lloguer

  • Ajornament de lloguers a FORUM.L’empresa municipal FORUM ajornarà el cobrament dels lloguers socials i assequibles dels 321 habitatges que gestiona, així com dels seus locals comercials. Per optar a aquesta mesura caldrà una sol·licitud prèvia, i l’ajornament es farà per un termini màxim de 18 mesos i sense interessos.

 

L’Ajuntament de Manresa demana finalment als propietaris que tenen habitatges i locals comercials en règim lloguer que col·laborin per superar les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus i que valorin el fet de no prioritzar el guany econòmic per davant de la cohesió social de la ciutat.