LIMITACIÓ TEMPORAL DE LES ACTUALITZACIONS ANUALS DE RENDA

11.04.2022

Nova mesura legal, aprovada pel govern i publicada aquesta setmana passada, que afecta les regulacions del mercat del lloguer. 

Les actualitzacions anuals de renda dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual posteriors a 01.01.1995 queden limitades temporalment.

En aquest cas, el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de març, relatiu a combatre la crisi generada pel conflicte entre Rússia i Ucraïna i que, de cara als lloguers, es tradueix en el límit de l’increment d’IPC anual aplicable a les pujades de les rendes de lloguer d’habitatge. El topall es situa en la variació anual del darrer Índex de Garantia de Competitivitat publicat abans de l’actualització, corresponent en aquest cas al mes de gener de 2022, i tot i que aquest se situa en el 2,02%, la Llei que regula aquest índex estableix que la seva aplicació no podrà superar el 2%. 

En què consisteix exactament, com afecta els propietaris i durant quant temps serà vigent la seva aplicació?

La mesura s’aplica als contractes d’habitatges (no locals) posteriors al dia 1 de gener de 1995, en els que la seva anualitat de vigència es compleixi, és a dir, que hagin de ser revisats des del dia 31 de març de 2022 i fins el 30 de juny. Per tant, si no hi ha pròrroga, l’1 de juliol es tornaria a la situació existent fins ara. 

En el cas de grans tenidors (persona física o jurídica titular de + 10 habitatges d’ús residencial o superfície construïda de + 1.500 m2 d’ús residencial) el límit de la darrera variació anual publicada de l’ICG s’aplica de forma imperativa, hi hagi acord o no entre el propietari i l’inquilí. Mai es podrà superar aquest topall.

Pel que fa als petits propietaris, la norma permet que el propietari i l’arrendatari pactin quin serà l’increment que cal aplicar, però si no hi ha pacte l’increment no podrà superar el topall del 2% abans esmentat.

Contacti amb la Cambra per a qualsevol dubte afegit relatiu a aquesta nova situació legal o qualsevol gestió relacionada amb el seu patrimoni immobiliari.