L'IPC DEL MES D'AGOST (2022) ÉS DEL 10.8%

25.08.2022

+10’8% és la darrera actualització publicada de l’IPC (13/08/2022) pel període juliol 2022-2023.

 

  • L’Institut Nacional d’Estadística (INE) publica mensualment l’actualització de l’índex de preus de consum (IPC), índex utilitzat en molt contractes de lloguer per calcular les actualitzacions de la renda (pisos, locals comercials, pàrquings).

 

  • L’evolució als darrers anys és la que resulta d’aquest gràfic:

 

 

 

 

  • La majoria de contractes d’arrendament preveuen que la renda de lloguer pactada s’actualitzi anualment d’acord amb algun índex, el més habitual és l’índex general de preus de consum i d’aquesta manera es revalora l’import del lloguer pactat inicialment en el contracte.

 

Per facilitar aquesta actualització, us proporcionem un enllaç  al web de l’Institut Nacional d’Estadística que us permetrà d’obtenir l’import de la renda actualitzada. Tan sols cal introduir l’import de la renda actual i el període que es vol actualitzar i obtindrà immediatament el nou import actualitzat i la variació percentual aplicada:  Càlcul IPC renda lloguer.

 

Amb tot, us recordem que resta prorrogada fins el 31 de desembre de 2022 la limitació a l’actualització de rendes de lloguer dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual i permanent subjectes a la LAU del 1994, establerta pel Reial Decret Llei 6/2022, de 29 de març, de manera excepcional i temporal.

 

Si el vostre contracte de lloguer preveu un sistema d’actualització diferent a l’aplicació de l’IPC, o teniu qualsevol altre dubte referent al vostre contracte, poseu-vos en contacte amb els nostres serveis jurídics, podem ajudar-vos a fer les actualitzacions corresponents de la renda segons les estipulacions del vostre contracte.