MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE CONTENCIÓ DE RENDES

17.12.2020

Encara al voltant de la Llei de contenció de rendes (Llei 11/2020, de 18 de setembre), hem d’informar de la recent aprovació i publicació del Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, que modifica el sistema de repercussió de despeses generals i serveis individuals dels contractes d’arrendament que se signin en els municipis on sigui d’aplicació la Llei de contenció de rendes —a la comarca del Bages, només a la ciutat de Manresa—, aplicable a partir del dia 12 de desembre de 2020.

D’acord amb la modificació que introdueix el nou Decret Llei, en els arrendaments d’habitatges pertanyents a municipis on sigui d’aplicació la Llei de contenció de rendes, en relació amb els quals ja s’havia signat un contracte en els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor de la llei, no es podran repercutir en el nou contracte les despeses generals i serveis individuals que no havien estat previstos en el contracte anterior.

D’aquesta manera, les despeses generals i serveis individuals de l’habitatge només es podran repercutir a l’arrendatari:

  • Quan no s’hagués signat un contracte d’arrendament d’aquest mateix habitatge amb posterioritat al dia 22 de setembre de 2015; o,

  • En el cas que sí que se n’hagués signat un, només es podran repercutir les despeses generals i serveis individuals que ja estaven previstos en el contracte d’arrendament anterior.

Posem a la seva disposició els nostres serveis jurídics per aclarir qualsevol dubte que els pugui oferir aquesta nova regulació.