NOVA ORDRE SOBRE LA SUSPENSIÓ D'OBRES EN EDIFICIS

06.05.2020

Mitjançant l’Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, que s’ha publicat al BOE del dia 3 de maig del 2020, es modifica l’Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, que suspenia determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents.

 

A través d’aquesta nova Ordre del Ministeri de Sanitat, s’autoritza novament la realització d’obres en locals, habitatges o altres zones delimitades de l’edifici no habitades o a les quals no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin les següents condicions:

 

1.- Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectoritzades, i s’adoptin totes les mesures oportunes per a evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l’immoble.

 

2.- L’accés i sortida d’aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l’inici i a la finalització de la jornada laboral.

 

3.- Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront del COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

 

A més, si resulta necessari, es permet als operaris l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l’edifici.

 

Per tant, ja pot tornar l’activitat dels operaris als pisos i locals en reforma sempre i quan no hi resideixi cap persona mentre durin les obres, i els treballadors disposin de la protecció adequada i no interfereixin en la circulació dels veïns de la finca.