PROPOSICIÓ DE LLEI CONTRA L'OCUPACIÓ IL·LEGAL D'HABITATGES

03.04.2017

El Congrés debat garantir la propietat atacada per l’ocupació

El dia 14 de març de 2017, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar admetre a tràmit una proposició de llei per agilitar les accions de desnonament en ocupacions il·legals d’habitatges.

La proposició de llei preveu la modificació de la Llei d’enjudiciament civil per tal d’accelerar els terminis d’aquests desnonaments.

Es pretén que qui ocupi il·legalment un habitatge hagi de desallotjar-lo immediatament per ordre judicial, llevat que acrediti, en un curt termini, un títol de propietat o lloguer que l’habiliti per romandre-hi.

La voluntat és la de que particulars i administracions públiques amb habitatges destinats a ús social tinguin un mecanisme legal i àgil, sense haver d’acudir a la via penal, per desallotjar a qui ocupa il·legalment un habitatge, en el ben entès que les ocupacions il·legals no poden ser de cap manera una forma d’accés a un habitatge.

L’actual Llei d’enjudiciament civil no preveu cap tràmit civil àgil que permeti resoldre aquesta situació. Segons paraules textuals, entre els proponents, de la diputada Lourdes Ciuró: “Avui existeix una economia submergida organitzada que actua amb total comoditat i que obté un lucre elevadíssim a costa de la precarietat aliena, perquè ofereix temps, ja que resulta que no hi ha cap mecanisme eficaç per poder desallotjar les persones que ocupen il·legalment. Els procediments són llargs, són costosos i, sobre la base de la dilatació en el temps d’aquestes actuacions judicials, es presumeix de poder instal·lar persones en habitatges que no els corresponen i garantir-los a més que ningú no vindrà a pertorbar-los en la seva ocupació”.

En aquests anys de crisi el fenomen okupa ha crescut i s’ha estès, sobrepassant les situacions de necessitat social fins a convertir-se en moltes ocasions en un negoci organitzat per màfies especialitzades que forcen l’accés als pisos per a desprès vendre l’ús de l’habitatge a altres persones, sense que els importin gens els  legítims drets dels propietaris.

Per resoldre aquestes situacions, els propietaris han d’afrontar ara per ara procediments judicials que sigui per via penal o per via civil, no deixen de ser llargs, lents i costosos.

La proposició de llei pretén oferir una protecció efectiva als petits propietaris i a les persones amb un habitatge social adjudicat que han vist com ocupaven casa seva de forma il·legal. Aquestes mesures no es podrien aplicar per a desallotjar persones que no paguen les rendes de lloguer o les quotes hipotecaries, ni tampoc s’hi podrien acollir els grans tenidors de finques.

La Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages manifesta tot el seu suport a la iniciativa parlamentaria de regular un procediment àgil per obtenir una rapida resolució judicial que permeti als propietaris recuperar el seu habitatge i a les administracions executar la seva política d’habitatge social.