RECURS CONTRA LA LIMITACIÓ DE RENDES EN ZONES DE MERCAT TENS

18.10.2023

El Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, juntament amb el Consell de Col·legis d’Administració de Finques de Catalunya, el Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya; l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya i l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), han presentat un recurs conjunt d’alçada, davant la Conselleria del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, a conseqüència de la Resolució de la Secretària d’habitatge que declara 140 municipis com a zones de mercat residencial tens, pas previ per a poder establir límits als preus de lloguer dels habitatges.

La citada declaració afecta a una població de 6,2 milions de persones, és a dir, prop del 80% de la població total de Catalunya. El recurs d’alçada presentat constitueix un tràmit administratiu previ a la interposició del corresponent recurs contenciós-administratiu davant els Tribunals de Justícia.

 

La Cambra de la Propietat de Manresa i el Bages ja va presentar al·legacions

Convé recordar, així mateix, que totes les entitats anteriorment ressenyades, i també la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages, ja van presentar al·legacions el passat mes juliol, que van donar lloc a la resolució que ara es recorre conjuntament en alçada, i que es van centrar, principalment, en l’incompliment del contingut de la Llei de l’Habitatge estatal al no haver-se presentat, entre altres qüestions, una memòria justificativa per cadascun dels 140 municipis que acredités els motius que justificaven la citada qualificació, i també en que la fixació de l’índex de referència de preus de lloguer que es pretén utilitzar per regular aquests, és una competència estatal, tal com estableix la pròpia Llei.

 

Quines normes s’han d’aplicar doncs a l’hora de redactar un contracte d’arrendament d’habitatge?

Fins que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) no publiqui una Resolució al Boletín Oficial del Estado (BOE), validant i/o declarant zones de mercat residencial tens propostes per la Generalitat de Catalunya, i així mateix, no determini l’índex de preus abans esmentat, no serà aplicable el control de les rendes dels lloguers d’habitatge establert per la Llei estatal de l’Habitatge. En conseqüència, en l’actualitat, la formalització dels contractes d’arrendament d’habitatge no està sotmesa a la limitació de lloguers i la renda serà la que lliurement pactin les parts.