SIGNATURA D'UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

05.12.2016

 

Les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya es converteixen en partners de la Càtedra d’Habitatge de la URV 

Aquest mes d’octubre passat, les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya —a través del seu òrgan representatiu i coordinador, el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya— han signat un conveni de col·laboració amb la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

La firma del conveni va tenir lloc a la Sala de Juntes del Campus Catalunya de la URV, en el marc del seminari científic “Nou finançament, nous riscos i nova organització de l’habitatge en propietat” organitzat per la Càtedra.

La Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV) va ser creada pel Consell de Govern de la Universitat l’11 de juliol de 2013. És el resultat de la investigació i projectes sobre habitatge que es venien fent en l’àmbit jurídic des de 1996 per part del Grup de recerca d’accés a l’habitatge de la URV, i té com a objectiu crear una plataforma estable en investigació, docència i transferència de coneixements en matèria d’habitatge des d’un punt de vista interdisciplinari i internacional. És la primera d’aquestes característiques a Catalunya i una de les primeres a tot Espanya.

Tres són els seus principals objectius:

  1. Impulsar els treballs d’investigació centrats en l’habitatge en l’àmbit local, espanyol i internacional. Es persegueix assolir dos objectius: que l’habitatge rebi la consideració de dret fonamental i d’actiu financer.
  2. Portar a terme activitats de formació de diversa mena que contribueixin a millorar la formació dels agents involucrats entorn del món de l’habitatge.
  3. Engegar activitats de transferència de coneixements i divulgació científica en els àmbits local, espanyol i internacional, tant per institucions públiques com privades. L’estat espanyol, a diferència d’altres països, no té tradició en l’estudi interdisciplinar de l’habitatge.

En l’actualitat la Càtedra d’Habitatge de la URV, que  dirigeix el professor Sergio Nasarre, compta amb un total d’onze socis col·laboradors, entre els quals, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, els Ajuntaments de Reus i Tarragona, el Col·legi de Notaris de Catalunya, el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantil de Catalunya, el Ministerio de Fomento, i ara, el Consell General de Cambres de la Propietat de Catalunya.

Davant el seu compromís amb la investigació, la docència i la transferència de coneixement, la Càtedra d’Habitatge participa en nombrosos projectes que plantegen incidir directament en la societat. Per tant, necessita d’una relació i una complicitat amb les institucions i les empreses vinculades amb el sector de l’habitatge. És per aquest motiu que la Càtedra busca teixir una xarxa entorn al sector de l’habitatge que, a la vegada, li asseguri la possibilitat de poder seguir investigant i desenvolupant projectes de continuïtat.

La Càtedra d’Habitatge també adopta un compromís amb cadascun dels seus socis col·laboradors i els ofereix informació periòdica i actualitzada del sector, la possibilitat d’organitzar formacions entorn a temes d’actualitat i la participació activa en la pròpia activitat de la Càtedra.

D’aquí l’interès mutu, atès que les Cambres de la Propietat, que abasten els serveis als propietaris de Catalunya i la seva representació sectorial, fan efectiva una vegada més la seva tasca de coadjuvar en l’estudi i la difusió de la propietat urbana.