SUPRESSIÓ DE LA VENDA D’IMPRESOS D’AUTOLIQUIDACIÓ

11.01.2016

El propietari pot fer el dipòsit de la fiança i el pagament de l’impost que grava la formalització del contracte de lloguer a les oficines de la Cambra de la Propietat amb un sol tràmit.

A partir de l’1 de febrer de 2016, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) deixarà de vendre impresos d’autoliquidació a totes les seves oficines.

A partir d’aquesta data, es podran obtenir aquests impresos a través del web de l’Agència, mitjançant els programes d’ajuda i els formularis emplenables en format PDF, o utilitzant el servei de cita prèvia que ofereix l’ATC, únicament a particulars, per a la seva tramitació presencial o telemàtica.

Aquesta decisió s’emmarca en el procés de desplegament de l’Administració electrònica, que ha fet que la demanda de models d’autoliquidació en paper disminuís any rere any. D’altra banda, comporta avantatges tant per a l’Administració, que no haurà de gestionar ni costejar l’edició d’aquests estocs, com per a l’usuari, que no haurà de satisfer la taxa que es pagava per adquirir-los.

Quadre resum dels models que es deixaran de vendre:

  Model Programa
d’ajuda
Formulari 
format PDF
Tramitació telemàtica
disponible
ITP

I

AJD

600 Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
620 Compravenda de determinats mitjans de transport usats
651 Donacions Properament
 ISD 652 Assegurances sobre la vida
653 Consolidació de domini Properament
 JOC 045 Màquines recreatives o d’atzar

La Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages té signat un conveni de col·laboració amb l’ATC per a la presentació i pagament d’autoliquidacions per via telemàtica en nom de terceres persones.

Així, respecte a les autoliquidacions de l’impost sobre transmissions patrimonials per a la formalització de contractes d’arrendament de finques urbanes és possible fer el dipòsit de la fiança i el pagament d’aquest impost a les oficines de la Cambra de la Propietat amb un sol tràmit, estalviant al propietari les gestions a l’Oficina Liquidadora de la Generalitat i a les entitats financeres per a la presentació i pagament de l’autoliquidació de l’impost.