TOQUEN SOSTRE ELS LLOGUERS D'HABITATGE?

06.09.2019

La pregunta que es fa el sector és si el preu del lloguer d’habitatge ha tocat sostre, si el mercat comença a mostrar símptomes d’esgotament. S’ha de tenir en compte l’escalada que les rendes han experimentat aquests darrers anys, amb un increment de la demanda i en un context en què els sous amb prou feines han crescut.

Les últimes dades oficials que ha fet públiques la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat, a partir de les fiances dipositades a l’Incasòl en el moment de formalitzar el contracte, assenyalen que en molts municipis, durant en el primer trimestre d’enguany, la renda mitjana d’un nou lloguer es va situar aproximadament en el mateix import que en els dos trimestres anteriors (el 3r i 4t trimestre del 2018), el que indica que els preus es comencen a moderar. Una explicació del fet que els preus comencin a tocar sostre la trobem en la voluntat de l’arrendador d’abaixar els preus per ajustar-se al lloguer que és assumible per al llogater, ja que en cas contrari els propietaris s’arrisquen a tenir els pisos desocupats i perdre rendibilitat perquè estarien buits.

L’evolució dels lloguers posa en evidència que l’any 2019 suposa un canvi de tendència respecte dels anys anteriors. Si des del 2014 al 2018 s’ha mantingut un clar increment del preu dels lloguers, durant el primer trimestre de 2019 la situació d’estabilització en els preus i en el nombre de contractes.

No és ben be així encara en el cas de Manresa, on la renda mitjana d’un nou lloguer es va situar en el primer trimestre del 2019 en 469 euros, quan en els dos trimestres anteriors (3r i 4t trimestres 2019) es va situar, respectivament, en els 452 euros i els 445 euros, el que indica que encara no s’ha arribat a un màxim. Cal tenir en compte que els lloguers a Manresa continuen mantenint-se força per sota de la mitjana de les ciutats de més de 70.000 habitants de Catalunya,

El mateix podríem dir al respecte del preu mitjà al conjunt de la comarca, atès que el preu mitjà del 1r trimestre del 2019 es va situar en 460 euros, el que suposa un augment respecte del preu mitjà dels dos trimestres anteriors en què el lloguer mitjà va ser de 441 i 436 euros respectivament.

Per altra banda, durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de març del 2019 es van signar a Manresa, a partir de les anteriorment indicades dades, un total de 498 nous contractes d’arrendament, que van representar un increment d’un 3,3% respecte als formalitzats el quart trimestre de l’any passat, que havien estat 482.

La veritat és que la recerca d’un habitatge assequible fa anar de corcoll milers de ciutadans. Per assequible s’entén un habitatge al lloguer del qual no s’hagi de destinar més d’un terç del sou, i en aquests moments la realitat no és aquesta.