TRAMITACIÓ DE LA NOVA LLEI ESTATAL PEL DRET A L'HABITATGE

30.11.2022

El Consell de Ministres va aprovar a principis de febrer el “Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda”, que actualment s’està tramitant pel procediment d’urgència a les Corts Generals, preveient-se que la seva aprovació podria tenir lloc durant el que queda d’aquest 2022.

S’ha començat a parlar molt d’aquesta futura Llei estatal pel Dret a l’Habitatge que podria ser que incorporés sistemes de contenció de rendes, penalització d’habitatges desocupats i adopció de mesures relatives al règim d’habitatge protegit.

A més a més dels indicats, tocarà també temes com el parc públic d’habitatge, la reserva d’habitatge protegit, la introducció de conceptes com el d’”habitatge assequible incentivat”, la pròrroga dels contractes en zones d’habitatge tens, la definició dels grans tenidors o els desnonaments en situacions de vulnerabilitat, entre altres.

Amb aquesta perspectiva, aquest llei serà objecte d’un debat dur al Govern de coalició i entre l’Executiu i els diferents grups polítics.

El text resultant diferirà doncs, sens dubte, del que és encara un projecte, motiu pel qual ens resistim a oferir interpretacions que poden quedar en res i servir només, més que cap altra cosa, per crear alarma.

Amb aquesta prevenció us anunciarem i comentarem tan bon punt s’aprovi i es publiqui aquesta llei, les principals mesures que en resultaran d’aplicació.