PUBLICACIONS

NOVETATS DEL LLIBRE SISÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA (1)

El llibre sisè del Codi civil de Catalunya ve entrar en vigor el dia 1 de gener de 2018. El llibre VI del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, ha entrat en vigor aquest 1 de gener de 2018. El llibre culmina el procés de codificació del...

Llegeix més

OBLIGACIONS FISCALS PER A LES COMUNITATS DE PROPIETARIS

Les comunitats de propietaris estan obligades a presentar la declaració d’operacions amb tercers. El Reial decret 828/2013, de 25 d’octubre (BOE 26/10/2013), determina que les comunitats de propietaris estan obligades a presentar la declaració d’operacions amb...

Llegeix més