LA MASOVERIA URBANA

LA MASOVERIA URBANA 01.12.2017 ; Es tracta d’extrapolar a la ciutat allò que tradicionalment ha funcionat al món rural català. L’habitatge és una necessitat bàsica, d’aquí la seva consideració com a dret fonamental. Tot i així, sovint és un element...