LA FIANÇA DELS CONTRACTES DE LLOGUER

LA FIANÇA DELS CONTRACTES DE LLOGUER 08.04.2021 ; Atesa la seva regulació legal i l’existència d’un règim sancionador pel cas d’incompliment d’aquesta, ens ha semblat convenient fer un resum dels aspectes més importants que regulen les fiances. En aquest sentit: El...

MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE CONTENCIÓ DE RENDES

MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE CONTENCIÓ DE RENDES 17.12.2020 ; Encara al voltant de la Llei de contenció de rendes (Llei 11/2020, de 18 de setembre), hem d’informar de la recent aprovació i publicació del Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, que modifica el sistema de...