TRIBUTACIÓ D’AVALS A L’ITP

TRIBUTACIÓ D’AVALS A L’ITP 02.05.2016 ; En el cas que el contracte d’arrendament, contingui algun aval o fiançament d’un tercer, aquest acte està subjecte a l’impost sobre transmissions patrimonials Com a conseqüència d’algunes liquidacions...

HABITATGE TURÍSTIC O DE TEMPORADA

HABITATGE TURÍSTIC O DE TEMPORADA? 04.04.2016 ; Potser Manresa no pot ser considerada una ciutat turística en sentit estricte però de ben segur que hi tenen cabuda uns quants apartaments turístics. És una evidència que els darrers temps ha crescut amb força l’ús de...