LA FIANÇA DELS CONTRACTES DE LLOGUER

LA FIANÇA DELS CONTRACTES DE LLOGUER 08.04.2021 ; Atesa la seva regulació legal i l’existència d’un règim sancionador pel cas d’incompliment d’aquesta, ens ha semblat convenient fer un resum dels aspectes més importants que regulen les fiances. En aquest sentit: El...